Desenvolupaments

Donem forma a les vostres idees


  Si el que necessites és una nova aplicació dins d'Odoo o un mòdul o un nou servei, t'oferim la nostra experiència tant a Odoo com a altres tecnologies per integrar el teu projecte.

Aquest tipus de servei l'oferim per borsa d'hores que pugui consumir l'anàlisi, el desenvolupament, les proves fins a la posada en producció de la teva aplicació.

I tot comença amb una breu reunió, contacteu-nos i ens hi posarem d'acord.

  Contacta'ns


Dev 50

€ 3.000


/ 50 Horas

 • Gestión de proyectos
 • Capacitación y entrenamiento
 • Asistencia para la importación de datos
 • Personalizaciones (formularios, reportes, flujos de trabajo)

Dev 100

€ 5.400 ​

/ 100 Horas
 • Gestión de proyectos
 • Capacitación y entrenamiento
 • Desarrollos Lógica de negocio, Mejoras
 • Personalizaciones (formularios, reportes, flujos de trabajo)

Dev 200

€ 10.800 ​

/ 200 Horas
 • Desarrollos aplicaciones de media complejidad
 • Desarrollo en experiencia de usuario
 • Personalización sin límite
 • Personalizaciones (formularios, reportes, flujos de trabajo)
 • Personalización de Tableros de Business Intelligence
 • Integración con servicios externos, API, IoT, Ai.